top of page

הורות חדשה

"אם אתם יכולים לחלום את זה - אתם יכולים לעשות את זה" (וולט דיסני)

הורות משותפת

הורות משותפת הינה מושג חדש יחסית בחברה הישראלית והיא מייצרת מערכת יחסים הורית חדשנית בין גבר ואשה, אשר הינם הורים ביולוגיים לילד משותף ואשר אינם מקיימים מערכת יחסים זוגית ומשק בית משותף.

משרדנו מלווה את לקוחותינו המעוניינים להפוך למשפחה ולהביא יחדיו ילדים לעולם, שלא במסגרת מערכת יחסים זוגית, החל מהסכמי הליכי ההפריה, דרך מתן מידע מקיף על זכויות וחובות ההוריות והסכמי ההורות המשותפת וכלה בהסדרת מעמד ההורות ומעמד הילד ורישומו.

 

צווי הורות פסיקתיים

צו הורות פסיקתי הינו צו הניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה, במסגרתו מכוננת הורותו של ההורה הלא ביולוגי של הקטין, בן זוגו של ההורה הביולוגי. ישנם מספר תנאים הנדרשים להוכחה על ידי בני הזוג לצורך קבלת צו ההורות הפסיקתי וכן, קיימת משמעות רבה למשך הזמן החולף מלידת הקטין ועד לפניית ההורים לבית המשפט בבקשה לקבלת צו הורות פסיקתי.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתיקים לצווי הורות פסיקתיים ומלווה את ההורים עד לקבלת הצו המיוחל.

אימוץ

משרדנו עוסק בכלל הנושאים הכרוכים באימוץ, הן באימוץ קרובים (קרי, אימוץ קטין על ידי בן/בת הזוג של ההורה הביולוגי  או אימוץ קטין על ידי מי מהמשפחה המורחבת), והן בהליכים משפטיים בהם אנו ממונים על ידי בית המשפט לענייני משפחה לייצג את ההורה הביולוגי אשר מתנהל הליך להכרזת ילדו כבר אימוץ על ידי משרד הרווחה.

הליכים אלו הינם מורכבים מאוד, הן מהפן המשפטי והן מהפן הרגשי, ונדרשת מומחיות רבה והיכרות לעומק של היבטיו הרבים של החוק. משרדנו בעל ניסיון עתיר רב שנים בניהול הליכים אלו.

bottom of page