top of page

יפוי כח מתמשך ואפוטרופסות

"מה שתעשה היום - עשוי לשפר את כל ימי המחר" (ראלף מרסטון)

יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם הכשיר לענייניו לקבוע מי יטפל בו ובענייניו, במידה ובעתיד יגיע למצב בו לא יוכל עוד לטפל בענייניו בעצמו.

למעשה, יפוי הכח המתמשך הינו מסמך משפטי, המחליף את מינוי האפוטרופוס בבית המשפט והוא נועד לאפשר לנו לקבוע בעצמנו ועבורנו, כל עוד אנו בריאים וכשירים משפטית, מי ינהל את ענייננו וכיצד.

במסגת יפוי כח המתמשך אנו יכולים לתת הוראות מפורטות, הן אישיות והן רכושיות על מנת לשמור על כבודנו ולממש את רצוננו גם בעת בה לא נוכל עוד להביעו.

יפוי כח המתמשך כונן על ידי המחוקק בשנת 2016 ומפאת חשיבותו והאחריות הגדולה הנלווית לעריכתו, נקבע כי רק עורך-דין אשר עבר הסמכה מפורשת על ידי האפוטרופוס הכללי יוכל לערוך עבור לקוחותיו מסמך זה.

משרדנו הינו בין המשרדים המוסמכים לערוך את מסמך היפוי כח המתמשך והינו בעל ניסיון רב בעריכתו.

אפוטרופסות

אפוטרופוס הינו אדם או גוף אשר מתמנה על ידי בית המשפט לענייני משפחה לצורך ניהול ענייניו של חסוי, בשמו ועבורו, ומתוך דאגה לטובתו של החסוי בלבד. על אפוטרופוס מוטלים חובות רבים וכן הינו נתון לפיקוח של האפוטרופוס הכללי.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב שנים בניהול הליכי אפוטרופסות עבור היקרים לליבנו ואשר הגיעו למצב בו אין הם כשירים עוד לנהל את ענייניהם, בין אם הרכושיים, בין אם האישיים ו/או הרפואיים ובין אם שניהם, ואנו מלווים את לקוחותינו החל מהרגע בו נגמלה ההחלטה וההבנה כי קם הצורך במינוי אפוטרופוס ליקירם, דרך הגשת הבקשה להתמנות כאפוטרופוס וכלה בקבלת צו האפוטרופסות.

משרדנו מלווה ומייצג את לקוחותינו במקרים בהם קם הצורך להשיב לחסוי את רכושו שנגזל ממנו, עת לא היה מסוגל עוד לנהל את ענייניו.

כמו כן, משרדנו ממונה על ידי בתי המשפט לענייני משפחה כאפוטרופסים לדין לצורך ייצוג החסוי בבית המשפט בנפרד ובמנותק מהאפוטרופוס הקיים לו.

bottom of page