top of page

סיפורי הלקוחות

כשאתה בוחר בעירית, אתה לא רק שוכר משרד עורכי דין.

אתה מקבל שותף עם השקפה אסטרטגית שמושקע באופן אישי במטרות שלך. לפחות כמוך.

וזה עושה עולם של הבדל לשנינו.

ק. ק.

עורכת דין שלי. עירית.
הגעתי אליך שבורה בהליך גירושין צורב. בכיתי ים.
דייקת עבורי את מה שאני צריכה, הובלת אותי מתוך בלבול רגשי להבנה מה טובתי וטובת ילדיי.
ראית אותי בזמן שאני לא ראיתי את עצמי. הבנת מיד מי אני ומה התפיסה המשפחתית שאני רוצה גם כשלא היו לי מילים.
דאגת לי להסכם הכי טוב שיכולתי לבקש בדרך שמכבדת את ערכיי ואת מי שאני.
מה שעשית מלווה אותי.
תודה תודה תודה.

א. ש.

עירית יקרה,
הגענו אליך עם בעיה משפטית מורכבת, והצלחת בדרכך הנעימה, לפלס את דרכנו אל מציאת הפתרון היצירתי, המקצועי והנבון. תודה רבה לך על הכל

ר. ו.

עו"ד דגן שלנו,
נלחמת עבורנו בבית המשפט מלחמה קשה ועיקשת, תוך שאת מלווה אותנו בכל צעד וצעד. המאבק השתלם, ובפסק דין מנומק וצודק, הוכחנו את צדקתנו ואת העוול הרב שנגרם לנו.
אין מספיק מילים להודות לך.
תודה תודה תודה

bottom of page