top of page

צוואות וירושות

"תזכרו לחגוג ציוני דרך, גם כשאתם מתכוננים להמשך שלה" (נלסון מנדלה)

ירושה על פי דין

בהעדר צוואה, עזבונו של אדם יחולק על פי ההסדרים הקבועים בחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, דהיינו, באם אדם נפטר מבלי שערך צוואה, אזי על אחד מיורשיו על פי הדין לפנות לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני לצורך קבלת צו ירושה, עימו יוכלו כלל היורשים להעביר עזבונו של הנפטר על שמם, בהתאם לחלוקה על פי חוק הירושה.

משרדנו מטפל בפניות להוצאת צו הירושה בשתי הערכאות כאמור.

 

צוואות

צוואה הינה ככל הנראה המסמך החשוב ביותר אותו עורך אדם במהלך חייו. מסמך הצוואה הוא מסמך המאגד בתוכו את כל רכושנו עלי אדמות, אותו צברנו במהלך חיינו, והיא הקובעת מה ייעשה ברכושנו לאחר פטירתנו.

על אף שלעיתים קיים "חשש" לערוך צוואה ולהתעסק למעשה בשאלות הנוגעות לרכושנו לאחר הפטירה, זהו אחד המסמכים החשובים ביותר שנערוך בחיינו, שהרי, נוכל באמצעות לקבוע את זהות יורשינו, את חלקו של כל אחד ואחד מיורשינו בעזבון, את התנאים לקבלת חלקו בעזבון, ועוד ועוד.

לצורך עריכת צוואה קיימת חשיבות יתרה לניסיונו של עורך הדין העורך את הצוואה וזאת על מנת שתהיו סמוכים ובטוחים כי צוואתכם נערכה כראוי והיא מובנת וברורה, כך שרצונכם יוגשם לאחר אריכות ימיכם.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בעריכת צוואות ופועל ללא לאות להתאמת כל צוואה וצוואה לרצונותיו של הלקוח.

 

התנגדות לצוואה

בהליכי מימוש צוואה קורה, לא אחת, כי לאחר פטירת המצווה ופניית מי מזוכי הצוואה לרשם לענייני ירושה לקבלת צו קיום צוואה, מתעוררת מחלוקת בנוגע לכשרות הצוואה ומוגשת התנגדות לצוואה. אותה התנגדות מועברת לבית המשפט לענייני משפחה ושם נידון ההליך המשפטי, אשר בסופו ייקבע האם הצוואה כשרה ותקפה, או שמא יש לבטלה.

משרדנו הינו בעל ניסיון עתיר רב שנים בניהול הליכי התנגדות לצוואה, הן בייצוג לקוחות המתנגדים לקיום הצוואה שנחתמה והן בייצוג לקוחות המבקשים את קיומה של הצוואה, על אף ההתנגדות שהוגשה.

 

הליכים בבית הדין לעבודה

בבית הדין לעבודה נידונים לעיתים ענייני משפחה, עת המחלוקת הנוגעת לצוואת מנוח מתייחסת לזכויות סוציאליות המופקדות בקופות גמל, קרנות פנסיה ועוד, הנושקות והנובעות מקבלת הזכויות המופקדות בקופות אלה מכוח דיני הירושה.

משרדנו בעל ניסיון עתיר שנים בניהול ההליכים בערכאות אלה, לרבות הדין הפרוצדוראלי השונה הנוהג בבתי הדין לעבודה, תוך שאנו מטפלים ודואגים למיצוי כלל זכויותיהם של לקוחותינו.

bottom of page